Přeskočit na obsah


Slovensky Polski English

Geotextilie netkané

Geotextilie netkané

Typické použití (funkce):

 • separace, filtrace a ochrana


Suroviny pro výrobu:

 • polypropylen, polyester nebo mix


Hlavní parametry:

 • plošná hmotnost a odolnost proti protržení (CBR)

Více informací

Geotextilie tkané

Geotextilie tkané

Typické použití (funkce):

 • separace, filtrace a vyztužování


Suroviny pro výrobu:

 • polypropylen nebo polyester


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Geomříže monolitické

Geomříže monolitické

Typické použití (funkce):

 • vyztužování a mechanická stabilizace zemin


Suroviny pro výrobu:

 • polyetylen nebo polypropylen


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Geomříže tkané

Geomříže tkané

Typické použití (funkce):

 • vyztužování


Suroviny pro výrobu:

 • polyester


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Geokompozity drenážní

Geokompozity drenážní

Typické použití (funkce):

 • odvodnění stavebních konstrukcí


Suroviny pro výrobu:

 • polyetylen a polypropylen


Hlavní parametry:

 • propustnost v rovině výrobku
 • tloušťka výrobku pod zatížením

Více informací

Kompozity

Kompozity

Typické použití (funkce):

 • vyztužování asfaltových vozovek


Suroviny pro výrobu:

 • polypropylen, polyester, sklo


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Georohože

Georohože

Typické použití (funkce):

 • protierozní ochrana zemních svahů


Suroviny pro výrobu:

 • plasty, kokos, juta


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu popř. tloušťka

 

Více informací

Geosítě

Geosítě

Typické použití (funkce):

 • protierozní ochrana


Suroviny pro výrobu:

 • ocel


Hlavní parametry:

 • tloušťka drátu a velikost oka

Více informací

Geobuňky

Geobuňky

Typické použití (funkce):

 • protierozní ochrana nebo zpevnění svahů a podloží


Suroviny pro výrobu:

 • polyetylen


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu popř. výška

Více informací

Gabiony

Gabiony

Gabiony GEOMAT jsou stavebnicový systém pro vytvoření konstrukcí z drátěných košů, které se na sucho vyplňují lomovým, přírodním kamenem, recyklátem nebo jiným nedrobivým a pevným materiálem. Používají se pro výstavbu opěrných zdí, protihlukových stěn, zpevňování svahů a sanace sesuvů, zpevňování koryt a břehů vodních toků, terasování svažitých pozemků a zahradní architektuře.

Systém gabionů se skládá z bodově svařovaných sítí tvořících panely. Tyto jsou spojovány konektory a separátory. Řada panelů CLASSIC využívá klasické panely spojované spirálami. Řada SPEEDY využívá panely s očky pro rychlé spojování tyčemi. Panely vyrábíme z drátu od 3,5 do 6 cm a velikostech ok 10 × 10 cm, 5 × 10 a 5 × 5 cm. Naše gabiony mají patentovanou protikorozní ochranu, která má při stejné pořizovací ceně dvojnásobnou trvanlivost proti žárovému pozinkování s přídavkem hliníku.

Více informací

Opěrné systémy

Opěrné systémy

Systémy a elementy pro výstavbu opěrných zdí, mostních opěr a strmých svahů z vyztužené zeminy.

Typy opěrných systémů:

 

Co jsou opěrné konstrukce z vyztužené zeminy?

Jsou to konstrukce tvořené několika základními elementy. Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce, lícové prvky zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce a dávají jí vhodný estetický vzhled. Spolupůsobení lícových prvků a geomříží je zajištěno pomocí funkčních spojovacích prvků. Součástí vyztužené konstrukce je i zemina zásypu, jejíž parametry významně ovlivňují vlastnosti konstrukce.

Opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy jsou obvykle levnější než betonové konstrukce, mají menší nároky na únosnost základové půdy a optimálně využívají prostor, který je k dispozici (minimalizují zábory půdy). Účelu použití a velikosti konstrukce se přizpůsobuje i vzhled líce tak, aby co nejlépe vyjadřoval charakter stavby.

Více informací


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2020