Přeskočit na obsah


Slovensky Polski English

Geotextilie netkané

Geotextilie netkané

Typické použití (funkce):

 • separace, filtrace a ochrana


Suroviny pro výrobu:

 • polypropylen, polyester nebo mix


Hlavní parametry:

 • plošná hmotnost a odolnost proti protržení (CBR)

Více informací

Geotextilie tkané

Geotextilie tkané

Typické použití (funkce):

 • separace, filtrace a vyztužování


Suroviny pro výrobu:

 • polypropylen nebo polyester


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Geomříže monolitické

Geomříže monolitické

Typické použití (funkce):

 • vyztužování a mechanická stabilizace zemin


Suroviny pro výrobu:

 • polyetylen nebo polypropylen


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Geomříže tkané

Geomříže tkané

Typické použití (funkce):

 • vyztužování


Suroviny pro výrobu:

 • polyester


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Geokompozity drenážní

Geokompozity drenážní

Typické použití (funkce):

 • odvodnění stavebních konstrukcí


Suroviny pro výrobu:

 • polyetylen a polypropylen


Hlavní parametry:

 • propustnost v rovině výrobku
 • tloušťka výrobku pod zatížením

Více informací

Kompozity

Kompozity

Typické použití (funkce):

 • vyztužování asfaltových vozovek


Suroviny pro výrobu:

 • polypropylen, polyester, sklo


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu

Více informací

Georohože

Georohože

Typické použití (funkce):

 • protierozní ochrana zemních svahů


Suroviny pro výrobu:

 • plasty, kokos, juta


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu popř. tloušťka

 

Více informací

Geosítě

Geosítě

Typické použití (funkce):

 • protierozní ochrana


Suroviny pro výrobu:

 • ocel


Hlavní parametry:

 • tloušťka drátu a velikost oka

Více informací

Geobuňky

Geobuňky

Typické použití (funkce):

 • protierozní ochrana nebo zpevnění svahů a podloží


Suroviny pro výrobu:

 • polyetylen


Hlavní parametry:

 • pevnost v tahu popř. výška

Více informací

Gabiony

Gabiony

Gabiony GEOMAT jsou stavebnicový systém pro vytvoření konstrukcí z drátěných košů, které se na sucho vyplňují lomovým, přírodním kamenem, recyklátem nebo jiným nedrobivým a pevným materiálem. Používají se pro výstavbu opěrných zdí, protihlukových stěn, zpevňování svahů a sanace sesuvů, zpevňování koryt a břehů vodních toků, terasování svažitých pozemků a zahradní architektuře.

Systém gabionů se skládá z bodově svařovaných sítí tvořících panely. Tyto jsou spojovány konektory a separátory. Řada panelů CLASSIC využívá klasické panely spojované spirálami. Řada SPEEDY využívá panely s očky pro rychlé spojování tyčemi. Panely vyrábíme z drátu od 3,5 do 6 cm a velikostech ok 10 × 10 cm, 5 × 10 a 5 × 5 cm. Naše gabiony mají patentovanou protikorozní ochranu, která má při stejné pořizovací ceně dvojnásobnou trvanlivost proti žárovému pozinkování s přídavkem hliníku.

Více informací

Agrotextilie a ekotextilie

Agrotextilie a ekotextilie

Netkané agrotextilie se používají jako podklad pod mulčovací vrstvu. Zabraňují nadměrnému úniku tepla, ale zároveň propouští do půdy vzduch a vodu. Chrání půdu před rozrůstáním plevele. Proto jsou vhodné k pokrytí záhonu před výsadbou sazenic, na skalce nebo okolo okrasných dřevin.

Ekotextilie jsou tepelně upravované (kalandrované) textilie s různobarevnými přírodními vlákny. Zabraňují prorůstání plevele půdou. Propouští vodu hlouběji do podloží, čímž napomáhají růstu vegetace. Po několika letech se rozloží v půdě. Ekotextilie jsou 100% kompostovatelné a nezanechávají stopy na životním prostředí.

Typické použití (funkce):

 • mulčování, ochrana proti plevelu


Suroviny pro výrobu:

 • polypropylen, biomasa


Hlavní parametry:

 • plošná hmotnost, šířka a délka

Více informací

Fólie

Fólie

Hydroizolační materiály zabraňují prosakování vody, čímž chrání stavební základy (spodní stavbu) proti vlhkosti. Pro tyto účely se používá nopová folie. Pro izolací podlahových se naopak využívá paroizolační fólie (parozábrana), která zabrańuje kapilární vzlínání vody pod anhydritovými nebo pěnobetonovými podlahami. Parozábrany se využívají při realizaci plochých střech.

Protikořenová folie zabraňuje nekontrolovanému prorůstání kořenů půdou. Chrání základy stavby před narušením základů budov, chodníků nebo silnic. Protikořenovou bariéru můžete využít také jako palisádu.

Více informací

Sítě

Sítě

Bezpečnostní sítě slouží k výstražnému oplocení stavenišť a výkopů, výběhů zvířat nebo závodních drah. Využijete je také k ochraně území před vstupem nežádoucích osob nebo zvířat.

Zásněžky (sítě proti sněhu) zabraňují tvorbě sněhových jazyků a závějí podél silnic, železničních tratí nebo cest. Odolávají UV záření, větru i sněhu. Můžete je složit a v případě potřeby využít opakovaně.

Více informací

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlaždice se využívají se pro zpevnění travnatých nebo štěrkových ploch parkovišť, příjezdových cest, chodníku nebo venkovních teras. Zatravňovací tvárnice propouští vodu i vzduch do půdy. Zároveň chrání povrch proti vyjetí kolejí a odnou zeminy, písku nebo drobného kameniva. Lze je pokládat i na mírně svažitém terénu, kde redukují erozní vlivy.

Typické použití (funkce):

 • zpevnění cest, vozovek pojezdových nebo odstavných ploch


Suroviny pro výrobu:

 • polyprolypen, polyetylen


Hlavní parametry:

 • výška, teplotní a hmotností odolnost (zatížení)

Více informací

Opěrné systémy

Opěrné systémy

Systémy a elementy pro výstavbu opěrných zdí, mostních opěr a strmých svahů z vyztužené zeminy.

Typy opěrných systémů:

 

Co jsou opěrné konstrukce z vyztužené zeminy?

Jsou to konstrukce tvořené několika základními elementy. Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce, lícové prvky zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce a dávají jí vhodný estetický vzhled. Spolupůsobení lícových prvků a geomříží je zajištěno pomocí funkčních spojovacích prvků. Součástí vyztužené konstrukce je i zemina zásypu, jejíž parametry významně ovlivňují vlastnosti konstrukce.

Opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy jsou obvykle levnější než betonové konstrukce, mají menší nároky na únosnost základové půdy a optimálně využívají prostor, který je k dispozici (minimalizují zábory půdy). Účelu použití a velikosti konstrukce se přizpůsobuje i vzhled líce tak, aby co nejlépe vyjadřoval charakter stavby.

Více informací

Zelené střechy

Zelené střechy

Extenzivní zelená střecha je ideálním způsobem, jak napomoci návratu přírody do měst. Vyžaduje jen minimální údržbu a má celou řadu výhod: v zimě zabraňuje úniku tepla, zatímco v létě brání přehřívání, zadržuje dešťovou vodu pro rostliny, a tím snižuje finanční nároky na stočné apod.

Zelené střechy prodlužují životnost střech, zachytávají škodliviny (aerosol) a zlepšují ovzduší okolo domu. Náklady na výsadbu jsou v porovnání s intenzivními zelenými střechami mnohonásobně menší.

Typické použití (funkce):

 • prodloužení životnosti střechy, tepelná izolace, úspora za energii a stočné


Hlavní parametry:

 • zatížení, výška vegetačního souvrství

Více informací

Hydroizolace

Hydroizolace

Nopové folie slouží k oddělení stavby od vlhkého podkladu. Vyrábí se z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Nopová folie je tvořena výstupky kuželovitého tvaru (nopy), které umožňují proudění vzduchu, proto slouží také jako ochrana proti radonu. Při výsadbě zelených střech slouží jako hydroakumulační vrstva.

Parotěsné fólie se využívají nejčastěji pod podlahami. Vyrábí se z odolného polyetylenu (PE). Zabraňují kapilárnímu vzlínání vody, a tím i nasávání vlhkosti z podkladu. Kromě toho slouží jako parozábrana v plochých střechách. Není vhodná pod dřevěný podklad (parkety apod.), které by mohly začít zahnívat.

Typické použití (funkce):

 • hydroizolace


Hlavní parametry:

 • plošná hmotnost, výrobní materiál, rozměry výrobku

Více informací


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024