Přeskočit na obsah


Slovensky Polski English

Geomatex TST

Geomatex TST

Geotextilie Geomatex TST je tkaná geotextilie vyrobená moderní technologií. Hlavním výrobním polymerem je 100% polypropylen (PP). Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů, drenážních systémech apod.

 • vynikající vlastnosti pro separaci materiálů
 • excelentní chemická odolnost vůči okolnímu prostředí
 • umožňuje použití málo vhodných zemin do zemního tělesa
 • kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu

Další informace

Geolon PET

Geolon PET

Geotextilie Geolon PET je tkaná geotextilie vyrobená ze 100% polyesteru (PET). Používá se v násypech, opěrných konstrukcích a strmých svazích, liniových stavbách, skládkách odpadů apod.

 • navržena a vyrobena speciálně pro vyztužování zeminy
 • nízké protažení při vysokých zatíženích
 • široký výběr variant s různými pevnostmi v tahu
 • vysoká propustnost pro vodu z podloží

Další informace

Geolon PP

Geolon PP

Geotextilie Geolon PP je tkaná geotextilie vyrobená ze 100% polypropylenu (PP). Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů, drenážních systémech apod.

 • vynikající vlastnosti pro separaci materiálů
 • excelentní chemická odolnost vůči okolnímu prostředí
 • umožňuje použití málo vhodných zemin do zemního tělesa
 • kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu

Další informace

Rock PEC

Rock PEC

Polyfelt Rock PEC je kompozit z netkané polypropylenové geotextilie a vysokopevnostních polyesterových (PET) vláken. Díky tomu má Polyfelt Rock PEC vysokou pevnost v tahu. Používá se pro vyztužování zemních konstrukcí v dopravním a pozemním stavitelství.

Další informace


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2019