Przejdź do informacji


Česky Slovensky English

Geowłókniny

Geowłókniny

Typowe zastosowania (funkcje):

 • separacja, filtracja i ochrona


Składniki produktu:

 • polipropylen, poliester, mix


Główne parametry:

 • waga, CBR test

Więcej informacji

Geotkaniny

Geotkaniny

Typowe zastosowania (funkcje):

 • separacja, filtracja i wzmacnianie


Składniki wyrobu:

 • polipropylen lub poliester


Główne parametry:

 • wytrzymałość na rozciąganie

Więcej informacji

Geosiatki

Geosiatki

Typowe zastosowania (funkcje):

 • wzmacnianie i mechaniczna stabilizacja ziemi

Składniki wyrobu:

 • polietylen lub polipropylen


Główne parametry:

 • wytrzymałość na rozciąganie

Więcej informacji

Geokompozyty do drenażu

Geokompozyty do drenażu

Typowe zastosowania (funkcje):

 • odwadnianie konstrukcji


Składniki:

 • polietylen i polipropylen


Główne parametetry:

 • przepuszczalność i struktura wyrobu
 • grubość wyrobu pod obciążeniem

Więcej informacji

Kompozyty do asfaltu

Kompozyty do asfaltu

Typowe zastosowania (funkcje):

 • wzmacnianie asfaltowych warstw w jezdniach


Składniki wyrobu:

 • polipropylen, poliester, szkło

Główne parametry:

 • wytrzymałość w rozciąganiu

Więcej informacji

Geomaty przeciwerozyjne

Geomaty przeciwerozyjne

Typowe zastosowania (funkcje):

 • przeciwerozyjna ochrona ziemnych skarp


Składniki wyrobu:

 • polipropylen, poliester, szkło

Główne parametry:

 • wytrzymałość na rozciąganie

Więcej informacji

Stalowe geosiatki

Stalowe geosiatki

Typowe zastosowania (funkcje):

 • przeciwerozyjna ochrona


Składniki produktu:

 • stal


Główne parametry:

 • grubość drutu i grubość oczka

Więcej informacji

Geokraty plastikowe

Geokraty plastikowe

Typowe zastosowania (funkcje):

 • przeciwerozyjna ochrona i zabezpieczenie skarpy i podłoża


Składniki wyrobu:

 • polietylen


Główne parametry:

 • wytrzymałość na rozciąganie, wysokość

Więcej informacji

Gabiony

Gabiony

Gabiony GEOMAT to budowlany system służący do wytwarzania konstrukcji z drucianych koszów, które są na sucho wypełnione kamieniami, materiałem recyklingowym albo innym materiałem sypkim lub stałym. Używa się je do budowy oporowych murów, ekranów akustycznych, zabezpieczenia skarp i rekultywacji osuwisk, zabezpieczeń brzegów wodnych i w architekturze ogrodowej.

System gabionów składa się z zgrzewanych punktowo siatek, które tworzą panele. Są one związane łącznikami i separatorami. Seria paneli CLASSIC B wykorzystuje tradycyjne panele związane spiralami. Seria paneli SPEEDY A wykorzystuje panele z oczkami do szybkiego montażu. Panele wykonane są z drutu od 3,5cm do 6cm i wielkościach oczek 10 x 10cm, 5 x 10, 5 x 5 cm. Nasze gabiony mają patentowaną ochronę przeciwerozyjną, która przy takiej samej cenie oferuje podwójną większą trwałość niż cynkowanie ogniowe z dodatkiem aluminium

Systém gabiónov sa skladá z bodovo zváraných sietí tvoriacich panely. Tieto sú spájané konektory a separátory. Rad panelov CLASSIC B využíva klasické panely spájaných špirálami. Rad SPEEDY A využíva panely s očkami pre rýchle spájanie tyčami. Panely vyrábame z drôtu od 3,5 do 6 cm a veľkostiach ôk 10 × 10 cm, 5 × 10 a 5 × 5 cm. Naše gabióny majú patentovanú protikoróznu ochranu, ktorá má pri rovnakej obstarávacej cene dvojnásobnú trvanlivosť proti žiarovému pozinkovanie s prídavkom hliníku.

Więcej informacji

Oporowe systemy

Oporowe systemy

Systemy i elementy służące do budowy oporowych murów, przyczółków mostowych i stromych zboczy z gruntu zbrojonego.

Typy oporowych systemów:

 • GreenMesh z zielonym licem i nachyleniem 50-70°
 • RockMesh z licem z kamienia i nachyleniem 70-90°

Co to są oporowe konstrukcje z zbrojonej ziemi?

Są to konstrukcje utworzone z kilku kluczowych elementów. Poziome warstwy geosiatki zapewniają stabilizację i funkcjonalność całej konstrukcji, licowa powierzchnia na czele konstrukcji zapewnia zachowanie struktury i tworzy estetyczny wygląd. Połączenie lica muru z geosiatką jest zabezpieczeniem funkcjonalnych elementów łączych. Częścią zbrojonej konstrukcji jest również ziemia zasypowa, której parametry wzajemnie oddziałują na właściwości konstrukcyjne.

Oporowe konstrukcje i strome zbocza z zbrojonego gruntu są zwykle tańsze niż betonowe konstrukcje, mają mniejsze wymagania odnośnie nośności gleby i optymalnego wykorzystania powierzchni, która jest dostępna (zminimalizowanie zapotrzebowania ziemi).

Więcej informacji


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024