Przejdź do informacji


Česky Slovensky English

Interdrain GM

Interdrain GM

Geokompozyt Intergrain GM jest geosiatką wykonaną z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE), która jest laminowana z jednej strony polipropylenem (PP). Geosiatka jest wykonana z włókien, które przecinają się pod kątem 60°, taki układ tworzy kanaliki, które zapewniają dużą przepustowość pod ciśnieniem również pod dużym naciskiem.

Interdrain GM pełni funkcję drenażową, konstrukcyjną i ochronną. Przykłady użycia to: poziome odwodnienia nasypów drogowych i nie tylko, dróg komunikacyjnych, nasypów kolejowych, dróg tramwajowych, mostów, tuneli, odwadniania placów sportowych, składowisk odpadów itp.

 • efektywny drenaż z długą żywotnością
 • wydajny drenaż nawet pod dużym ciśnieniem

Szczegóły

Interdrain GX

Interdrain GX

Geokompozyt Intergrain GX jest geosiatką wykonaną z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE), która jest laminowana jednostronnie polipropylenem (PP). Geosiatka wykonana jest z włókien, które przecinają się pod kątem 60°, tworząc kanaliki, które zapewniają wysoką przepustowość wody nawet pod dużym ciśnieniem.

Główne zastosowania:

 • poziomy drenaż nasypów, dróg, torów kolejowych, tramwajowych oraz innych obszarów komunikacyjnych
 • pionowy drenaż ścian oporowych, mostów, tunelów oraz innych podziemnych konstrukcji
 • drenaż placów zabaw, składowisk odpadów, itp

 

 • efektywny, drenażowy geokompozyt z długim czasie żywotności
 • wysoki drenaż nawet pod dużym ciśnieniem

Szczegóły

Interdrain GMG

Interdrain GMG

Geokompozyt Interdrain GMG jest geosiatką wykonaną z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE), która jest laminowana polipropylenem (PP) z dwóch stron. Geosiatka jest wykonana z włókien, które przecinają się pod kątem 60°, taki wzór tworzy kanaliki, które mają wysoką przepustowość pod ciśnieniem, również przy małym spadku terenu.

Główne zastosowania:

 • poziomy drenaż nasypów dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz innych obszarów transportowych
 • pionowy drenaż konstrukcji retencyjnych, mostów, tunelów oraz innych konstrukcji podziemnych
 • drenaż placów zabaw, składowisk odpadów itp.
 • efektywne drenażowe geokompozyty z długą żywotnością
 • wysoki drenaż nawet pod dużym ciśnienem

Szczegóły

Interdrain GXG

Interdrain GXG

Geokompozyt Interdrain GXG jest geosiatką wykonaną w wysokiej gęstości polietylenu (HDPE), laminowanej z dwóch stron polipropylenem (PP). Geosiatka jest wykonana z włókien, które przecinają się pod kątem 60°, tworząc kanaliki, które zapewniają wysoki drenaż pod ciśnieniem oraz przy bardzo małym spadku gruntu.

Interdrain GXG pełni funkcję filtracji, drenażu i ochrony. Przykłady użycia: odwadnianie nasypów, płaskich nawierzchni drogowych, lnii kolejowych, elektrycznych trakcji i innych obszarów komunikacyjnych, również odwodnianiem mostów, tuneli, składowisk odpadów, sportowych boisk itp.

 • skuteczny drenażowy geokompozyt z długą żywotnością
 • wysoka drenażowa przepustowość nawet pod obciążeniem

Szczegóły

Interdrain GMFL

Interdrain GMFL

Interdrain GMFL jest to geosiatka wykonana z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE), która jest z jednej strony  laminowana polipropylenem (PP), a z drugiej strony pokryta hydroilozacyjną folią. Geosiatka jest wykonana z włókien, które przecinają się pod kątem 60°, tworzą się wtedy kanaliki, które mają zdolność dużej filtracji pod ciśnieniem oraz również przy niskim spadku.

Główne zastosowania:

 • poziomy drenaż nasypów, dróg samochodowych, dróg kolejowych i innych obszarów komunikacyjnych
 • drenaż pionowy struktur oporowych, mostów, tuneli, i innych podziemnych konstrukcji
 • drenaż placów zabaw, wysypisk śmieci, itp
 • efektywny drenażowy geokompozyt z długą żywotnością
 • duży drenaż placów zabaw, wysypisk śmieci, itp

Szczegóły


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2021