Preskočiť na obsah


Česky Polski English

Netkané geotextílie

Netkané geotextílie

Typické použitie (funkcia):

 • separácia, filtrácia a ochrana


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén, polyester, mix


Hlavné parametre:

 • plošná hmotnosť a odolnosť proti pretrhnutiu (CBR)

 

Viac informácií

Tkané geotextílie

Tkané geotextílie

Typické použitie (funkcia):

 • separácia, filtrácia a vystužovanie


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén alebo polyester


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Geomreže tuhé

Geomreže tuhé

Typické použitie (funkcia):

 • vystužovanie a mechanická stabilizácia zemín


Suroviny pre výrobu:

 • polyetylén alebo polypropylén


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Geomreže ohybné

Geomreže ohybné

Typické použitie (funkcia):

 • vystužovanie


Suroviny pre výrobu:

 • polyester


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Geokompozity drenážne

Geokompozity drenážne

Typické použitie (funkcia):

 • odvodnenie stavieb


Suroviny pre výrobu:

 • polyetylen a polypropylén


Hlavné parametre:

 • priepustnosť v rovine výrobku
 • hrúbka výrobku pod zaťažením

Viac informácií

Kompozity pre asfalty

Kompozity pre asfalty

Typické použitie (funkcia):

 • vystužovanie asfaltových vrstiev vo vozovkách


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén, polyester, sklo


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Georohože protierózne

Georohože protierózne

Typické použitie (funkcia):

 • protierózna ochrana zemných svahov


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén, polyester, sklo


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu popr. hrúbka

Viac informácií

Geosiete

Geosiete

Typické použitie (funkcia):

 • protierózna ochrana


Suroviny pre výrobu:

 • oceľ


Hlavné parametre:

 • hrúbka drôtu a veľkosť oka

Viac informácií

Geobunky plastové

Geobunky plastové

Typické použitie (funkcia):

 • protierózna ochrana a spevnenie svahov a podložia


Suroviny pre výrobu:

 • polyetylén


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu popr. výška

Viac informácií

Gabiony

Gabiony

Gabióny GEOMAT stavebnicový systém pre vytvorenie konštrukcií z drôtených košov, ktoré sa na sucho vypĺňajú lomovým, prírodným kameňom, recyklátom alebo iným nedrobivým a pevným materiálom. Používajú sa pre výstavbu oporných múrov, protihlukových stien, spevňovanie svahov a sanácie zosuvov, spevňovanie korýt a brehov vodných tokov, terasovanie svahovitých pozemkov a záhradnej architektúre.

Systém gabiónov sa skladá z bodovo zváraných sietí tvoriacich panely. Tieto sú spájané konektory a separátory. Rad panelov CLASSIC B využíva klasické panely spájaných špirálami. Rad SPEEDY A využíva panely s očkami pre rýchle spájanie tyčami. Panely vyrábame z drôtu od 3,5 do 6 cm a veľkostiach ôk 10 × 10 cm, 5 × 10 a 5 × 5 cm. Naše gabióny majú patentovanú protikoróznu ochranu, ktorá má pri rovnakej obstarávacej cene dvojnásobnú trvanlivosť proti žiarovému pozinkovanie s prídavkom hliníku.

Viac informácií

Agrotextilie a ekotextilie

Agrotextilie a ekotextilie

Netkaná textília je vyrobena z kvalitného polypropylénu (PP). Využíva sa ako podklad pod mulčovaciu kôru, kde zabraňuje rastu plevelu. Preto sa s ňou najčastejšie stretneme v záhradách a parkoch pri výsadbe okrasných rastlín, stromov a kríkov. Agrotextíliu je možné umiestniť pod okrasné dreviny alebo rôzne druhy záhradných rastlín (napr. jahodníky).

Tepelne upravovaná (kalandrovaná) ekotextília so spevneným povrchom taktiež zabraňuje rastu burín. Zaisťuje prienik vody do pôdy rovnomerne po celom povrchu. Znižuje odparovanie vody. Udržuje pôdnu vlhkosť. Zabraňuje tvorbe pôdnej škrupiny. Rozkladá sa pod vplyvom teploty a vlhkosti. Je 100% kompostovateľná.

Typické použitie (funkcia):

 • ochrana proti burinám, mulčovanie


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén, biomasa


Hlavné parametre:

 • plošná hmotnosť, délka a šírka

 

Viac informácií

Siete

Siete

Bezpečnostná sieť pre výstražné oplotenie stavenísk a výkopov pri zemných pracach, výstavbe ciest, výbehov zvierat, závodných tratí. Slúži tiež k ochrane nebezpečných území pred vstupom nežiadúcich osôb a zvierat. Je ľahká a pevná. Má dlhú životnosť s možnosťou opakovaného použitia.

Plastové zásnežky Snow net sa používajú ako ochrana proti vzniku závejov pozdĺž ciest, železničných tratí, chodníkov, areálov firiem alebo parkovísk. Sú ľahkou a skladnou alternatívou ku tradičným protisnehovým zábranám. Čierna farba zaisťuje sieti dobrú viditeľnosť v zimných podmienkach. 

Typické použitie (funkcia):

 • ochrana stanovisk a domov


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén


Hlavné parametre:

 • rozmery, veľkosť oká

Viac informácií

Zatrávňovacia dlažba

Zatrávňovacia dlažba

Zatrávňovacie plastové dlaždice s nosnosťou 160 alebo 240 t/m2 pre spevnenie trávnatých alebo štrkových plôch parkovísk, príjazdových ciest, chodníkov alebo terás. Dlaždice prepúšťa vodu a vzduch do pôdy a svojou konštrukciou chráni povrch proti vyjdenie koľají alebo odnosu zeminy, piesku alebo drobného kameniva. Výška dlaždice 40 mm (65 mm vrátane kotviacich čapov). 

Typické použitie (funkcia):

 • spevnenie trávnatých alebo štrkových plôch


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylen, polyetylen


Hlavné parametre:

 • nosnosť, rozmery (výška)

Viac informácií

Oporné systémy

Oporné systémy

Systémy a elementy pre výstavbu oporných múrov, mostných opôr a strmých svahov z vystuženej zeminy.

Typy oporných systémov:

 • GreenMesh so zeleným lícom a sklony 50-70°
 • RockMesh s lícom z kameniva a sklony 70-90°

Čo sú oporné konštrukcie z vystuženej zeminy?

Sú to konštrukcie tvorené niekoľkými základnými elementmi. Horizontálne vrstvy geomrežou zaisťujú stabilitu a funkčnosť celej konštrukcie , lícové prvky zadržujú zeminu zásypu v čele konštrukcie a dávajú jej vhodný estetický vzhľad . Spolupôsobenie lícových prvkov a geomrežou je zabezpečené pomocou funkčných spojovacích prvkov . Súčasťou vystužené konštrukcie je aj zemina zásypu , ktorej parametre významne ovplyvňujú vlastnosti konštrukcie .

Oporné múry a strmé svahy z vystuženej zeminy sú zvyčajne lacnejšie ako betónové konštrukcie , majú menšie nároky na únosnosť základovej pôdy a optimálne využívajú priestor , ktorý je k dispozícii ( minimalizujú zaberanie pôdy ) . Účelu použitia a veľkosti konštrukcie sa prispôsobuje aj vzhľad líca tak , aby čo najlepšie vyjadroval charakter stavby .

Viac informácií


Copyright © GEOMAT Slovakia s. r. o., 2009 – 2024