Preskočiť na obsah


Česky Polski English

Netkané geotextílie

Netkané geotextílie

Typické použitie (funkcia):

 • separácia, filtrácia a ochrana


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén, polyester, mix


Hlavné parametre:

 • plošná hmotnosť a odolnosť proti pretrhnutiu (CBR)

 

Viac informácií

Tkané geotextílie

Tkané geotextílie

Typické použitie (funkcia):

 • separácia, filtrácia a vystužovanie


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén alebo polyester


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Geomreže tuhé

Geomreže tuhé

Typické použitie (funkcia):

 • vystužovanie a mechanická stabilizácia zemín


Suroviny pre výrobu:

 • polyetylén alebo polypropylén


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Geomreže ohybné

Geomreže ohybné

Typické použitie (funkcia):

 • vystužovanie


Suroviny pre výrobu:

 • polyester


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Geokompozity drenážne

Geokompozity drenážne

Typické použitie (funkcia):

 • odvodnenie stavieb


Suroviny pre výrobu:

 • polyetylen a polypropylén


Hlavné parametre:

 • priepustnosť v rovine výrobku
 • hrúbka výrobku pod zaťažením

Viac informácií

Kompozity pre asfalty

Kompozity pre asfalty

Typické použitie (funkcia):

 • vystužovanie asfaltových vrstiev vo vozovkách


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén, polyester, sklo


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu

Viac informácií

Georohože protierózne

Georohože protierózne

Typické použitie (funkcia):

 • protierózna ochrana zemných svahov


Suroviny pre výrobu:

 • polypropylén, polyester, sklo


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu popr. hrúbka

Viac informácií

Geosiete

Geosiete

Typické použitie (funkcia):

 • protierózna ochrana


Suroviny pre výrobu:

 • oceľ


Hlavné parametre:

 • hrúbka drôtu a veľkosť oka

Viac informácií

Geobunky plastové

Geobunky plastové

Typické použitie (funkcia):

 • protierózna ochrana a spevnenie svahov a podložia


Suroviny pre výrobu:

 • polyetylén


Hlavné parametre:

 • pevnosť v ťahu popr. výška

Viac informácií

Gabiony

Gabiony

Gabióny GEOMAT stavebnicový systém pre vytvorenie konštrukcií z drôtených košov, ktoré sa na sucho vypĺňajú lomovým, prírodným kameňom, recyklátom alebo iným nedrobivým a pevným materiálom. Používajú sa pre výstavbu oporných múrov, protihlukových stien, spevňovanie svahov a sanácie zosuvov, spevňovanie korýt a brehov vodných tokov, terasovanie svahovitých pozemkov a záhradnej architektúre.

Systém gabiónov sa skladá z bodovo zváraných sietí tvoriacich panely. Tieto sú spájané konektory a separátory. Rad panelov CLASSIC B využíva klasické panely spájaných špirálami. Rad SPEEDY A využíva panely s očkami pre rýchle spájanie tyčami. Panely vyrábame z drôtu od 3,5 do 6 cm a veľkostiach ôk 10 × 10 cm, 5 × 10 a 5 × 5 cm. Naše gabióny majú patentovanú protikoróznu ochranu, ktorá má pri rovnakej obstarávacej cene dvojnásobnú trvanlivosť proti žiarovému pozinkovanie s prídavkom hliníku.

Viac informácií

Oporné systémy

Oporné systémy

Systémy a elementy pre výstavbu oporných múrov, mostných opôr a strmých svahov z vystuženej zeminy.

Typy oporných systémov:

 • GreenMesh so zeleným lícom a sklony 50-70°
 • RockMesh s lícom z kameniva a sklony 70-90°

Čo sú oporné konštrukcie z vystuženej zeminy?

Sú to konštrukcie tvorené niekoľkými základnými elementmi. Horizontálne vrstvy geomrežou zaisťujú stabilitu a funkčnosť celej konštrukcie , lícové prvky zadržujú zeminu zásypu v čele konštrukcie a dávajú jej vhodný estetický vzhľad . Spolupôsobenie lícových prvkov a geomrežou je zabezpečené pomocou funkčných spojovacích prvkov . Súčasťou vystužené konštrukcie je aj zemina zásypu , ktorej parametre významne ovplyvňujú vlastnosti konštrukcie .

Oporné múry a strmé svahy z vystuženej zeminy sú zvyčajne lacnejšie ako betónové konštrukcie , majú menšie nároky na únosnosť základovej pôdy a optimálne využívajú priestor , ktorý je k dispozícii ( minimalizujú zaberanie pôdy ) . Účelu použitia a veľkosti konštrukcie sa prispôsobuje aj vzhľad líca tak , aby čo najlepšie vyjadroval charakter stavby .

Viac informácií


Copyright © GEOMAT Slovakia s. r. o., 2009 – 2020