Preskočiť na obsah


Česky Polski English

Interdrain GM

Interdrain GM

Geokompozit Interdrain GM je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE), jednostranne laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou. Geosieť je vyrobená z vlákien, vzájomne sa v rôznych úrovniach križujúcich pod uhlom 60°. Toto usporiadanie  vytvára kanáliky s vysokou prietočnosťou pod tlakem i pri veľmi nízkom spáde.

Interdrain GM plní v konštrukcii funkciu  filtračnú, drenážnú i ochrannú. Príklady použitia: vodorovné odvodnenie násypov a plání vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných plôch; zvislé odvodnenie oporných konštrukcií, mostov, razených tunelov a iných podzemných diel; odvodnenie športových ihrísk, skládok odpadov a pod.

 • účinný drenážny geokompozit s dlhodobou životnosťou
 • vysoká drenážna kapacita i pod zaťažením

Aktuálne ceny, dostupnosť, možnosť nakúpiť priamo

Ďalšie informácie

Interdrain GX

Interdrain GX

Geokompozit Interdrain GX je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE), jednostranne laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou. Geosieť je vyrobená z vlákien vzájomne sa v rôznych úrovniach križujúcich pod uhlom 60°. Toto usporiadanie vytvára kanáliky s vysokou prietočnosťou pod tlakem i pri veľmi nízkom spáde.

Interdrain GX plní v konštrukcii funkciu filtračnú, drenážnu i ochrannú. Príklady použitia: vodorovné odvodnenie násypov a plání vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných plôch; zvislé odvodnenie oporných konštrukcií, mostov,  razených tunelov a iných podzemných diel; odvodnenie športových ihrísk, skládok odpadov a pod.

 • účinný drenážny  geokompozit s dlhodobou životnosťou
 • vysoká drenážna kapacita i pod zaťažením

Aktuálne ceny, dostupnosť, možnosť nakúpiť priamo

Ďalšie informácie

Interdrain GMG

Interdrain GMG

Geokompozit Interdrain GMG je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) obojstranne laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou. Geosieť je vyrobená z vlákien vzájemne sa v rôznych úrovniach križujúcich pod uhlom 60°. Toto usporiadanie vytvára kanáliky s vysokou prietočnosťou pod tlakem i pri veľmi nízkom spáde.

Interdrain GMG plní v konštrukcii funkciu filtračnú, drenážnu i ochrannú. Príklady použitia: vodorovné odvodnenie násypov a plání vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných plôch; zvislé odvodnenie oporných konštrukcií, mostov, razených tunelov a iných podzemných diel; odvodnenie športových ihrísk, skládok odpadov a pod.

 • účinný drenážny geokompozit s dlhodobou životnosťou
 • vysoká drenážna kapacita i pod zaťažením

Aktuálne ceny, dostupnosť, možnosť nakúpiť priamo

Ďalšie informácie

Interdrain GXG

Interdrain GXG

Geokompozit Interdrain GXG je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) obojstranne laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou. Geosieť je vyrobená z vlákien vzájomne sa v rôznych úrovniach križujúcich pod uhlom 60°. Toto usporiadanie vytvára  kanáliky s vysokou prietočnosťou pod tlakom i pri veľmi nízkom spáde.

Interdrain GXG plní v konštrukcii  funkciu  filtračnú, drenážnu i ochrannú. Príklady použitia: vodorovné odvodnenie  násypov a plání vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných plôch; zvislé odvodnenie  oporných konštrukcií, mostov, razených tunelov a iných podzemných diel; odvodnenie športových ihrísk, skládok odpadov a pod.

 • účinný drenážny  geokompozit s dlhodobou  životnosťou
 • vysoká drenážna kapacita i pod zaťažením

Aktuálne ceny, dostupnosť, možnosť nakúpiť priamo

Ďalšie informácie

Interdrain GMFL

Interdrain GMFL

Interdrain GMFL je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) z jednej strany laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou a z druhej strany hydroizolačnou fóliou. Geosieť je vyrobená z vlákien vzájomne sa v rôznych úrovniach križujúcich pod uhlom 60°. Toto usporiadanie vytvára kanáliky s vysokou prietočnosťou pod tlakom i pri velmi nízkom spáde.

Interdrain GMFL plní v konštrukcii funkciu  filtračnú, drenážnu i ochrannú. Príklady použitia: vodorovné odvodnenie  násypov a plání vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných plôch; zvislé odvodnenie oporných konštrukcií, mostov, razených tunelov a iných podzemných diel; odvodnenie športových ihrísk, skládok odpadov a pod.

 • účinný drenážny geokompozit s dlhodobou  životnosťou
 • vysoká drenážna kapacita i pod zaťažením

Aktuálne ceny, dostupnosť, možnosť nakúpiť priamo

Ďalšie informácie

Viadrain

Viadrain

Geokompozit Viadrain je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) obojstranne laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou. Geosieť je vyrobená z vlákien vzájomne sa v rôznych úrovniach križujúcich pod uhlom 60°. Toto usporiadanie vytvára kanáliky s vysokou prietočnosťou pod tlakom i pri veľmi nízkom spáde. Interdrain Viadrain sa používa pre pozdĺžne odvodnenie násypov a pláni vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných plôch.

 • ideálne pre pozdĺžne odvodnenie
 • vysoká drenážna kapacita i pod zaťažením

Ďalšie informácie


Copyright © GEOMAT Slovakia s. r. o., 2009 – 2020