Przejdź do informacji


Česky Slovensky English

Eurogrid U

Eurogrid U

Jednoosiowa, monolityczna geosiatka Eurogrid U jest wykonana z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) specjalnie do wzmacniania ziemnych struktur. Jest używana do konstrukcji stromych zboczy, ścian oporowych, przyczółków mostowych oraz do naprawy zboczy i do wykonywania geokrat. Jednoosiowe geosiatki cechują się wysoką wytrzymałością przy małym wydłużeniu w kierunku długości rolki.

  • wyjątkowa chemiczna odporność
  • trwałość i odporność na promieniowanie UV
  • 100% wytrzymałość w węzłach i połączeniach
  • zaprojektowana do zazębiania się z gruntem

Szczegóły

Eurogrid BX

Eurogrid BX

Dwuosiowa, monolityczna geosiatka Eurogrid B jest wykonana z 100% polipropylenu (PP). Jest używana do wzmacniania niezwiązanych warstw dróg oraz innych warstw komunikacyjnych oraz do stabilizacji konstrukcyjnych warstw nasypów kolejowych.

  • zaprojektowana i wyprodukowana specjalnie do stabilizacji gruntu
  • bardziej efektywna niż tkaniny oraz łączone geosiatki do mechanicznej stabilizacji
  • mocne połączenia i ostre krawędzie - efektywne zazębianie się gruntu

Szczegóły


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2020